O aplikaci

Aplikace V3S eviduje výsledky vědy a výzkumu (publikační výsledky, výsledky aplikovaného výzkumu) a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědeckovýzkumné činnosti.


Aplikace je vyvíjena podle požadavků odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost R ČVUT.

Pomocí HelpDesku ČVUT hlaste chyby i zasílejte Vaše dotazy, náměty a připomínky. Případně pište správcům aplikace Ing. Josefu Špačkovi a Ing. Pavlu Záchovi, Ph.D. na společný email v3s@cvut.cz